نیپل

نیپل

نیپل نیپل نیپلدر لوله کشی برای آب منازل و ساختمان ها و نیز در صنعت برای انتقال سیالات، برای اتصال لوله ها به یکدیگر ، تغییر جهت دادن خطوط لوله ، انشعاب گیری و یا تبدیل قطر لوله از قطعاتی استفاده می کنند که آنها را اتصالات (فیتینگ) می نامند. نیپل   نیپل مغزی چیست اتصالات در دو نوع پیچی یا (دنده ای) و ...