لوله بدون درز مانسمان سبک چین

لوله بدون درز مانسمان سبک چین

لوله بدون درز مانسمان سبک چین لوله بدون درز مانسمان سبک چین   لوله بدون درز مانسمان سبک چین لوله بدون درز که به آنها لوله مانیسمان نیز میگویند به روش اکسترود شمش(بیلت) تولید می شود. پروسه ی تولید لوله های مانیسمان بدینگونه است است که در آن یک شمش فولادی تحت کشش و نورد دچار ازدیاد طول و سپس با وارد شدن مبله جامد نوک تبز به مرکز شمش گداخته ...